Asal sayılar negatif olabilir mi?

Asal sayılar negatif olabilir mi?

Asal sayılar negatif olabilir mi?

Cevap: Asal sayılar, doğal sayılar arasında yer alan ve sadece 1 ve kendisine tam bölünebilen 1 den büyük doğal sayılardır. Negatif sayılar da tam sayılardır ancak doğal sayılar değildir. Bu nedenle, asal sayılar negatif olamazlar.

Ancak, asal sayıların mutlak değerleri (yani, sayının işareti alınmaksızın pozitif olarak değerlendirildiği haller) de asal sayı olabilir. Örneğin, -2, -3 ve -5 negatif tam sayılardır ancak mutlak değerleri olan 2, 3 ve 5 ise asal sayılardır.