Aşağıdakilerin hangisinde yay ayraç içinde verilen hikâye unsuru yoktur?

Aşağıdakilerin hangisinde yay ayraç içinde
verilen hikâye unsuru yoktur?

A) Daha geceydi. Çoban Yıldızı, mışıl mışıl uyuyan
insanlara derinlerden bakan tek bir göz gibi
parlıyor, koyu karanlıklara beyaz bir ışık
akitiyordu. (Zaman)
B) Pencereden akseden aydınlık, kadının kiralı
saçlarını parlatıyordu. Taranması bittikten sonra
tekrar yemenisini bağladı. Mavi gözleri küçük ve
buruşuk yüzüne yabancı gibiydi. (Kişi)
C) Kuvvetli bir rüzgâr esiyordu. Avukat Hacı Namik
Efendi, kâğıtları uçmasın diye, zümrüt bir köşke
benzeyen küçük dükkânının camlarını kapattı.
(Yer)
D) Ağrı Dağı’nın yamacında, dört bin iki yüz
metrede bir göl vardır. Adına küp Gölü derler.

Aşağıdakilerin hangisinde yay ayraç içinde
verilen hikâye unsuru yoktur?

Cevap: Sorunun doğru cevap D* dir.