Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
a) 0,24<0,4 b)0,24<0,3 c)0,41<0,4 d)-3,2<-2,3

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

Cevap:

Sorunun doğru cevabı C dir. C şıkkında verilen 0,41<0,40 ifadesi yanlıştır.