Aşağıdakilerden hangisi Türkçe olarak kaleme alınan eserlerden biridir

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe olarak kaleme alınan eserlerden biridir?

A) Mesnevi
B) Mukaddime
C) Dîvân-ı Hikmet
D) el-Kanun fi’t-Tıp

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe olarak kaleme alınan eserlerden biridir

Cevap: Türkçe olarak kaleme alınan eser C) Dîvân-ı Hikmet tir.