Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin takibiyle fırsat yaratmaya imkan veren bir inovasyondur?

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin takibiyle fırsat yaratmaya imkan veren bir inovasyondur?

A. Katologla pazarlama
B. Müşteri şikayet yönetimi
C. Üç boyutlu yazıcılar
D. Sosyal girişimler
E. Kalite çemberleri

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin takibiyle fırsat yaratmaya imkan veren bir inovasyondur?

Cevap: Sorunun doğru cevap çıkkı C. Üç boyutlu yazıcılar dır.