Aşağıdakilerden hangisi sünnet kelimesinin sözlükanlamlarından değildir?

Aşağıdakilerden hangisi sünnet kelimesinin sözlükanlamlarından değildir?
A) Yol
B) Gidişat
C) Kanun
D) Hayat tarzi
E) Ceza​

Aşağıdakilerden hangisi sünnet kelimesinin sözlükanlamlarından değildir?

Cevap: “Sünnet” kelimesi, Türkçede birden çok anlama gelmektedir. Bu anlamlardan bazıları “yol”, “gidişat”, “kanun” ve "hayat tarzı"dır. Ancak kelimenin “ceza” anlamı yoktur. Bu nedenle cevap “E) Ceza” şıkkıdır.