Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele Dönemi'nde yaşanan gelişmelerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele Dönemi’nde yaşanan gelişmelerden biri değildir?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması
B)İstanbul’un işgal edilmesi,
C) Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadının verilmesi
D) Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması​

Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele Dönemi’nde yaşanan gelişmelerden biri değildir?

Cevap:

Atatürk’e Atatürk soyadı 24 Kasım 1934 tarihinde TBMM tarafından verilmiştir.

Cevap C seçeneğidir.