Aşağıdakilerden hangisi Kusay bin Kilab ile ilgili bir bilgi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Kusay bin Kilab ile ilgili bir bilgi değildir?

A) Mekke şehir devletini kurarak Kureyşlileri bir araya getirmiştir.
B) Kâbe hizmetlerini düzenleyerek hacılara yardımda bulunmuştur.
C) Yemen valisi Ebrehe ve ordusuna karşı Kâbe’yi korumaya çalışmıştır.
D) Önemli işleri görüşmek üzere Dar’un-Nedve’yi kurmuştur.​

Aşağıdakilerden hangisi Kusay bin Kilab ile ilgili bir bilgi değildir?

Cevap: Sorunun doğru cevabı C. Yemen valisi Ebrehe ve ordusuna karşı Kâbe’yi korumaya çalışmıştır. dır.