Aşağıdakilerden hangisi Kanvas İş Modelinin yapıtaşlarından değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Kanvas İş Modelinin yapıtaşlarından değildir?

a. Müşteri Kesitleri
b. Müşteri Kârlılığı
c. Müşteri İlişkileri
d. Değer Önerileri
e. Kanallar

Aşağıdakilerden hangisi Kanvas İş Modelinin yapıtaşlarından değildir?

Cevap: b. Müşteri Kârlılığı, Kanvas İş Modelinin yapıtaşlarından biri değildir. Kanvas İş Modeli, işletmelerin stratejik planlama sürecinde kullanılan bir araçtır ve işletmenin nasıl para kazandığına odaklanır. Bu modelde kullanılan yapıtaşları şunlardır: müşteri kesitleri, değer önerileri, kanallar, müşteri ilişkileri, gelir kaynakları, anahtar faaliyetler, anahtar ortaklıklar, anahtar kaynaklar ve maliyet yapılarıdır.