Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik başarısızlığında bir sebep olduğu kadar çoğu zamanda bir sonuçtur?

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik başarısızlığında bir sebep olduğu kadar çoğu zamanda bir sonuçtur?

A. Ölçüsüz büyüme
B. Girişimci ve ekip ile ilgili nedenler
C. Nakit yetersizliği
D. Çevresel nedenler
E. Kuruluş öncesi yeterli araştırmanın yapılmaması

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik başarısızlığında bir sebep olduğu kadar çoğu zamanda bir sonuçtur?

Cevap: Sorunun doğru cevabı C. Nakit Yetersizliği’dir.