Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

A) Amasra’nın alınması
B) Kırım’ın fethi
C) Otlukbeli Muharebesi
D) Şahkulu İsyanı

Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

Cevap: Şahkulu İsyanı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleşmiştir. Yavuz Sultan Selim, Safevi Devleti’ne karşı savaş yürüten Osmanlı padişahı olarak, Şahkulu isyanının bastırılması için de çaba sarf etmiştir.

Doğru cevap D) Şahkulu İsyanı dır.