Aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal işlevlerinden biri değildir

aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal işlevlerinden biri değildir

aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal işlevlerinden biri değildir

Cevap: Dinin toplumsal işlevleri arasında ahlaki kuralları sağlamak, toplumsal düzeni korumak, dayanışmayı ve sosyal bağları güçlendirmek gibi pek çok etken bulunmaktadır. Ancak dinin toplumsal işlevleri arasında “bireysel ruhsal tatmini sağlamak” yer almaz. Din, genellikle bireysel ruhsal tatmin sağlamaya yönelik bir araç veya yol olarak görülmez, daha çok toplumsal düzenin sürdürülmesine ve sosyal ilişkilerin yönetilmesine odaklanır. Bu nedenle, “bireysel ruhsal tatmini sağlamak” dinin toplumsal işlevlerinden biri olarak kabul edilmez.