Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide yatırım için elzem olan özsermaye dışında kalan fonların maliyetini belirler?

Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide yatırım için elzem olan özsermaye dışında kalan fonların maliyetini belirler?

O A. Gelir durumu
O B. Faiz oranlan
OC. Döviz Kurları
O D. Girişimci
O E. İşletme​

Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide yatırım için elzem olan özsermaye dışında kalan fonlarınmaliyetini belirler?

Cevap: Sorunun doğru Cevabı B dir.