Aşağıdakilerden hangisi 30 Kasım 1925 tarihli kanun kapsamında değildir?

Aşağıdakilerden hangisi 30 Kasım 1925 tarihli kanun kapsamında değildir?

a. Şeyhlik, dervişlik, dedelik, müritlik vs. unvan ve lakapların yasaklanması
b.Din adamı dışındaki kişilerin cüppe ve sarık giymelerinin
yasaklanması
c. Türbelerin kapatılması ve Türbedarlıkların kaldırılması
d.Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
e.Falcılık, büyücülük, üfürükçülük, muskacılık gibi hizmetlerin yasaklanmasi

Aşağıdakilerden hangisi 30 Kasım 1925 tarihli kanun kapsamında değildir?

cevap: Verilen ifadelerden b.Din adamı dışındaki kişilerin cüppe ve sarık giymelerinin
yasaklanması
bu kapsamda değildir. Bu ifade şapka giyme zorunluğunda kaldırılmıştır.