Aşağıdaki verilen şekil örüntülerinin genel terimlerie- rini bulunuz

8
10. terim:
99. terim:
a.
2+5₂9 = 450
10+598=4900
$
Aşağıdaki verilen şekil örüntülerinin genel terimlerie-
rini bulunuz.
1.adım 2.adım 3.adım