Aşağıdaki üst yüzeyi O merkezli daire biçimindeki pastadan bir dilim alınmıştır. Pastanın üst yüzeyinin çevresi 6лn + 8n birimdir

D
Aşağıdaki üst yüzeyi O merkezli daire biçimindeki
pastadan bir dilim alınmıştır.
Pastanın üst yüzeyinin çevresi 6лn + 8n birimdir.
Daire diliminin yarıçapı 4n birim ve kesilmiş daire
dilimini oluşturan merkez açının ölçüsü ('dir.
Buna göre, aşağıdaki açıların hangisinin esas
ölçüsü e olur?
A)
11
4
B)
17π
4
9T
2
71
C) 2 D) E) 117
2