Aşağıdaki teşebbüslerden hangisini gerçek kişi tacirler kuramaz?

Aşağıdaki teşebbüslerden hangisini gerçek kişi tacirler kuramaz?

a) Faaliyet konusu maden işletmesi olan firma
b) Faaliyet konusu ithalat olan firma
c) Faaliyet konusu bankacılık olan firma
d) Faaliyet konusu hayvan yetiştiriciliği olan firma
e) Faaliyet konusu su ticareti olan firma

Aşağıdaki teşebbüslerden hangisini gerçek kişi tacirler kuramaz?

Cevap: Sorunun doğru cevabı c) Faaliyet konusu bankacılık olan firma dır.