Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır ?

3/11<7/11<8/11
3/5<15/4<5/2

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır ?

Cevap: 3/5<15/4<5/2 ifadesinin paydasını eşitlersek yanlış bir sıralama olur