Aşağıdaki şiiri yapı bakımından inceleyiniz

Kim okurdu kim yazardı

Bu düğümü kim çözerdi

Köyün kurt ile gezerdi
Fikir başka başk olmasa

Nazım birimi:
Redif:
Kafiye:
Kafiye şeması:
Ölçü: