Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yeterlik belgesinin iptalini gerektiren durumdur?

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yeterlik belgesinin iptalini gerektiren durumdur?

A. Limanda yüksek çıkış gücü kullanmak.
B. Yeterlik belgesini başkalarına kullandırmak nedeniyle iki defa geri alınması.
C. Kıyı telsiz istasyonları ile haberleşmede servisten kaldırılmış deniz araçlarının çağrı işaretlerini kullanmak.
D. Telsiz gücünün artırılması.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yeterlik belgesinin iptalini gerektiren durumdur?

Cevap: Yeterlik belgesinin iptalini gerektiren durum Yeterlik belgesini başkalarına kullandırmak nedeniyle iki defa geri alınmasıdır. Doğru cevap B.