Aşağıdaki seçeneklerden hangisi firmanın kaynakları ile erişebileceği hedef kitleyi ifade eder?

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi firmanın kaynakları ile erişebileceği hedef kitleyi ifade eder?
O A. İlk hedef pazar
O B. Toplam mevcut pazar
O C. Girilen pazar
O D. Erişilebilir mevcut pazar
O E. Yeni pazar​

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi firmanın kaynakları ile erişebileceği hedef kitleyi ifade eder?

Seçeneklerden firmanın kaynakları ile erişebileceği hedef kitleyi ifade eden kavram Erişilebilir mevcut pazar dır.

Cevap: D