Aşağıdaki olayların hangisinde fiziksel olarak bir iş yapılmış olmaz

Aşağıdaki olayların hangisinde fiziksel olarak bir iş yapılmış olmaz ?

A) Bebek arabasını itmek.
B) Yerdeki topu havaya kaldırmak.
C) Çantayı merdivenlerden yukarı taşımak.
D) Sabit duvarı 20 Newton kuvvetle itmek.
E) Bir cismi asansörle yukarı taşımak. ​

İş yapma sorusunun cevabı;

Sabit bir duvarı iterken duvar hareket etmeyeciği için iş yapılmış olmaz bu yüzden cevap D dir