Aşağıdaki medeniyetlerden hangisiyle Eski Çağ toplumlarında ilahi dine bağlı hukuk sistemi dönemi başlamıştır?

Aşağıdaki medeniyetlerden hangisiyle Eski Çağ toplumlarında ilahi dine bağlı hukuk sistemi dönemi başlamıştır?

A) Babiller,
B) İbraniler,
C) Lidyalılar,
D) Frigle

Aşağıdaki medeniyetlerden hangisiyle Eski Çağ toplumlarında ilahi dine bağlı hukuk sistemi dönemi başlamıştır?

Cevap: Toplumlarında ilahi dine bağlı hukuk sistemi dönemi İbraniler medeniyeti ile başlamıştır.