Aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz. arcsin(kök2/2))