Aşağıdaki daire grafiğinde başlangıçta bir depoda bulunan televizyon sayılarının markalara göre dağı- lımı, sütun grafiğinde

 1. Aşağıdaki daire grafiğinde başlangıçta bir depoda bulunan televizyon sayılarının markalara göre dağı-
  lımı, sütun grafiğinde ise bu televizyonların markalara göre satış sayıları verilmiştir.
  Grafik: Markalara Göre Televizyon Sayılarının
  Dağılımı
  A
  B
  120°
  C
  Grafik: Markalara Göre Satış Sayıları
  Satış Sayısı
  450
  420
  360
  A
  B
  C
  Marka
  Satılan B marka televizyon sayısı, başlangıçtaki B marka televizyon sayısının yarısına eşittir.
  Buna göre satışların ardından depoda kalan televizyon sayılarının toplamı kaçtır?
  A) 1750
  B) 1650
  C) 1550
  D) 1450

 2. Yarıçapının uzunluğu
  Variçapının uzunluğ
  Aşağıda verilen sü
  miştir.