Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

Bütün öğrenciler / yarın / bu testleri / çözsün.
Gece geç saatlerde / dışarı / çıktık.
Ağır ağır çıkacaksın / bu merdivenlerden.
Gönül / bu çantayı / Kadıköyden / almış…

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

Cevap:“Ağır ağır çıkacaksın / bu merdivenlerden” cümlesi öğelerine yanlış ayrılmıştır.