Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber kipi kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber kipi kullanılmıştır?

A) Hemen yola koyulmalıyız.
B) Biraz daha hızlı yürüyelim.
C) Adam ırmak boyunca ilerliyordu.
D) Çocukları buraya çağırın.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde haber kipi kullanılmıştır

Cevap: Soruda C şıkkında haber kipi kullanılmıştır.