Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.

• Bir sayının çarpanına aynı zamanda o sayının … denir.
• Bir doğal sayıyı herhangi bir doğal sayıyla çarparak bulduğumuz çarpımlara o sayının … denir.
• 60 sayısının 5 ile 40 arasındaki çarpanları … sayılarıdır.

Cevap: • Bir sayının çarpanına aynı zamanda o sayının “böleni” denir.
• Bir doğal sayıyı herhangi bir doğal sayıyla çarparak bulduğumuz çarpımlara o sayının “katı” denir.
• 60 sayısının 5 ile 40 arasındaki çarpanları "30"dır.