Aşağıdaki çıkarma işleminde, fark üç basamaklı bir sayıdır. Buna göre, bu fark kaçtır? abc - cba= 4

Aşağıdaki çıkarma işleminde, fark üç basamaklı bir sayıdır. Buna göre, bu fark kaçtır?
abc - cba= 4…

A) 496
B) 495
C) 486
D) 485

Aşağıdaki çıkarma işleminde, fark üç basamaklı bir sayıdır. Buna göre, bu fark kaçtır?
abc - cba= 4…

Cevap: abc-cba ifadesini sayı çözümlemesi yaptığımızda 99(a-c) olur. Yani sayı 99 un katı olur. Şıklarda 99 un katı olan ifade 495 dir. Cevap 495.