Aşağıda verilenlerden hangisi çatışma sırasında büyük olasılıkla tatmin edici sonuca ve etkili çözüme götürecek olan problem odaklı stratejidir?

Aşağıda verilenlerden hangisi çatışma sırasında büyük olasılıkla tatmin edici sonuca ve etkili çözüme götürecek olan problem odaklı stratejidir?

A. Uzlaşma
B. Uyum sağlama
C. İş birliği
D. Zorlama​

Aşağıda verilenlerden hangisi çatışma sırasında büyük olasılıkla tatmin edici sonuca ve etkili çözüme götürecek olan problem odaklı stratejidir? Sorusunun cevabı.

Cevap: Çatışma sırasında büyük olasılıkla tatmin edici sonuca ve etkili çözüme götürecek olan problem odaklı strateji Uzlaşma’dır.