Aşağıda verilen öğrencilerden hangisinin kurmuş olduğu cümle “Ben Dili”ne örnektir?

Aşağıda verilen öğrencilerden hangisinin kurmuş olduğu cümle “Ben Dili”ne örnektir?

A)Veysel:Kitap okurken gürültü yapman, dikkatimi dağıtıyor.
B)Deren : O davranışları senden hiç beklemezdim.
C)Mehmet:Senden de yaramazlıklarından da bıktım artık.
D)Zeynep:Arkadaşlarını rahatsız etmen düşüncesizce davrandığını gösteriyor.

Aşağıda verilen öğrencilerden hangisinin kurmuş olduğu cümle “Ben Dili”ne örnektir?

Cevap; Verilen cümlelerden Ben diline örnek,
“Veysel:Kitap okurken gürültü yapman, dikkatimi dağıtıyor.” Cümlesidir. Doğru cevap A