Aşağıda verilen kutular içerisine yazılan sayılara bağlantılı bulunduğu kutudaki işlem uygulanıp bulunan sonuç

Aşağıda verilen kutular içerisine yazılan sayılara bağlantılı
bulunduğu kutudaki işlem uygulanıp bulunan sonuç işlemin
bulunduğu kutunun altındaki kutunun içerisine yazılıyor.

Yukarıda verilen işlem şemalarına göre,
tır?