Aşağıda verilen bilimsel yöntem basamaklarından hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleştirilir

Aşağıda verilen bilimsel yöntem basamaklarından hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleştirilir?

A) Veri toplamak.
B) Hipoteze dayalı tahminlerde bulunmak.
C) Kontrollü deney yapmak.
D) Kontrollü deney sonuçlarını değerlendirmek.

Aşağıda verilen bilimsel yöntem basamaklarından hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleştirilir?

Cevap: En son Kontrollü deney sonuçlarını değerlendirme basamağıdır. Doğru cevap D dir.