Aşağıda verilen ayetlerin hangisinde din kelimesi “kural” anlamında kullanılmıştır?

Aşağıda verilen ayetlerin hangisinde din kelimesi “kural” anlamında kullanılmıştır?

A)“Dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman, dini tamamen Allah’a has kılarak (ihlâsla) ona yalvarırlar. Allahonları karaya çıkararak kurtardığı vakit içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Zaten bizim ayetlerimizi, ancaknankör hainler bilerek inkâr eder.”(Lokmân suresi, 32. ayet)
B)“Onlar Allah’ın dininden başkasını mı arıyorlar! Oysa göklerde olanlar da yer de olanlar da isteyerek veyaistemeyerek hep ona boyun eğmişlerdir ve ona döndürüleceklerdir.”(Âl-i İmrân suresi, 83. ayet)
C)“Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resul’ünü doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen odur. Bunatanık olarak da Allah yeter.”(Feth suresi, 28. ayet)
D)“…İştebiz Yusuf’a böyle bir tedbiri öğrettik, yoksa Allah dileyip bunu öğretmeseydi kralın dinine göre kardeşinialıkoyamazdı…”(Yûsuf suresi, 76. ayet)
E)“Din günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine odur.”

Aşağıda verilen ayetlerin hangisinde din kelimesi “kural” anlamında kullanılmıştır?

Cevap: Şıklarda kural anlamında kullanılan şık D şıkkıdır.