Aruz vezninde kısa okunması gereken heceyi uzun okuma

aruz vezninde kısa okunması gereken heceyi uzun okuma nedir?

Aruz vezninde kısa okunması gereken heceyi uzun okuma nedir?

Cevap: Aruz vezni, klasik Türk şiirinde kullanılan bir vezindir ve hecelerinin uzunluklarına göre düzenlenir. Aruz vezninde kısa okunması gereken heceyi uzun okumaya imale denir.