Aruz kalıbı bulma

Aruz kalibi bulma. istanbul ile başlayan mısrayı soruyorum. Üçü de kapalı hece ile mefûlü kalıbına uymuyor

    • Dönsek mi bu aşkın şefakından, mefalu-malang

Gitsek mi ekâlîm-i leyâle? Bizden daha evvel erişenler

Ağlar bugün evvelki hayâle.

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik! merai Ey eski kamer, sen bizi elbette bilirsin.

Aldanma ki şâir sözü elbette yalandır.

İstanbul’u duydum daha bir kerre sesinde.

  1. Yıldızları mâvi bir semânın.

Mevsim s

öyle bir zaman ki,

kiydi sanki.

n_öyledir baharı.

hbet, bir neş’e kalır bâkî.