Artık yıl nedir? Artık yıl nasıl hesaplanır

Artık yıl nedir? Artık yıl nasıl hesaplanır

Artık yıl nedir? Artık yıl nasıl hesaplanır

Cevap: Artık yıl, Miladî takvimde 365 yerine 366 günü olan yıldır. Bu fazladan gün, normalde 28 gün olan Şubat ayına 29 Şubat’ın eklenmesi ile elde edilir. Artık yıllar, her dört yılda bir ortaya çıkar. Ancak bu kuralın istisnaları vardır. Yıllar 4’e bölünebiliyorsa (örneğin, 2000), bir artık yıldır. Ancak yıl 100’e bölünebilirse (örneğin, 1900), ancak 400’e bölünebiliyorsa (örneğin, 2000), artık yıl olarak kabul edilir. Bu kurallar, Miladî takvimdeki dönemleri düzenlemek ve güneş yılının ortalama uzunluğunu yakalamak için uygulanır.

Artık yıllar, fazladan bir gün ekleyerek yılların mevsimlerle uyumlu kalmasını sağlar. Bu ekstra gün, 29 Şubat olarak bilinir ve her dört yılda bir gelir. Örneğin, 2024 bir artık yıldır çünkü 4’e bölünebilir, ancak 2100 artık yıl değildir çünkü 100’e bölünebilirken 400’e bölünememektedir. Artık yıllar, takvimi güneş yılının uzunluğuna daha yakın hale getirir ve mevsimlerin zamanlamasını korur. Bu sayede takvimdeki günler ve mevsimler arasındaki uyum sağlanır.