Arkeler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Arkeler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bazı türleri bataklık ve mağara gibi yerlerde yaşayıp metan gazı üretir.
B) Tuz göllerinde bulunan türleri vardır.
C) Oksijenli solunum yapanlarında mitokondri organeli bulunur.
D) Diğer organizmaların yaşayamayacağı zor koşullarda yaşayabilir.
E) Endüstride birçok alanda kullanılmaktadır.

Arkeler, prokaryotik (çekirdeksiz) organizmaların üç alanından birini oluşturan tek hücreli mikroorganizmalardır. Bakterilere benzerler ancak genetik, biyokimyasal ve fiziksel özellikleri bakımından birçok farklılık gösterirler. Arkeler, sıcak su kaynakları, yüksek tuzlu göller, volkanik çamurlar ve diğer zorlu yaşam koşullarında bulunabilen çeşitli habitatlarda yaşarlar. Bazı türleri metan gazı üretirken, bazıları da aşırı asitli veya alkali ortamlarda yaşayabilirler. Arkelerin çoğu ince uzun, silindirik hücrelerdir ve boyutları 0.1 ila 15 mikrometre arasında değişebilir.
doğru cevap C seçeneğidir.