Aritmetik diziler

Cevap yok

Bir geo dizide
93=9₁+b
03=a₂+2 ise
92= ?