Ardışık Sayılar


Selim ve Burak, aşağıda verilen sayılarla ardışık sayı ola- cak şekilde sırasıyla sayılar yazacaklardır.
Selim
7
10
13
Burak
Burak yazacağı sayıları sağ okla gösterilen yönde, Selim sol okla gösterilen yönde yazacaktır.
Sayı yazmaya Burak başladığına göre 21 sayıdan olu- şan sayı dizisinde Selim en son hangi sayıyı yazmış olur?

21 sayıdan oluştuğunu söylüyor 3 adet orda mevcut zaten 21-3=18
Sırasıyla selim arda selim arda şeklinde gittiği için 18/2 =9 Selim’i sorduğu için bize 7 den kac eksilecegini bulucaz
9*3=27
7-27=-20

1 Like

Çok saol cevap anahtarında B diyor