Ardışık 5 sayının toplamı 1780 ise ortanca sayının yarısı kaçtır?

ardışık 5 sayının toplamı 1780 ise ortanca sayının yarısı kaçtır?

ardışık 5 sayının toplamı 1780 ise ortanca sayının yarısı kaçtır?

Cevap: Tek sayıdaki ardışık toplamlarda ortanca terim toplamın sayı adetine bölünmesiyle bulunur. Buradan,

1780/5=356 cevap 356 dır.