Araştırma yöntemleri nelerdir?

Araştırma yöntemleri nelerdir?

araştırma yöntemleri nelerdir?

Cevap:

Araştırma yöntemleri, bir araştırmacının veri toplama, analiz etme ve sonuç çıkarma süreçlerinde kullanabileceği çeşitli teknikler ve yaklaşımlardır. Bazı yaygın araştırma yöntemleri şunlardır:

  1. Anket: Bir soru listesi ile önceden belirlenmiş soruların yanıtlanması temeline dayanır.

  2. Gözlem: Belirli bir konuyu doğrudan gözlemleyerek veri toplamayı içeren bir yöntemdir.

  3. Röportaj: Bir araştırmacının bireysel veya gruplar halinde görüşme yaparak veri toplamasını içerir.

  4. Deneysel tasarım: Değişkenlerin kontrol altında tutulduğu ve sonuçların karşılaştırıldığı bir deney tasarımıdır.

  5. Durum çalışması: Derinlemesine bir konuyu inceleyen kapsamlı bir araştırma yaklaşımıdır.

  6. Literatür taraması: Önceden yazılmış kaynakları inceleyerek bulgular toplamaya dayanan bir yöntemdir.

  7. Etnografik araştırma: Kültür ve sosyal hayatlara odaklanır ve genellikle uzun bir dönem boyunca bir grup ya da topluluğu incelemeyi içerir.

Bu, yalnızca bazı araştırma yöntemlerinin bir örnek listesidir ve araştırmacılar genellikle birden fazla yöntemi kullanırlar veya farklı teknikleri kendi araştırma ihtiyaçlarına göre adapte ederler.