Anlayamadım gitti

Basit Olayların Olma Olasılığı
8.
5 tane dikdörtgen biçimindeki özdeş kart yukarıdaki
gibi aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelme-
yecek şekilde dizilmiştir. Bu kartlar önce eşit büyük-
lükteki en büyük karesel bölgelere ayrılacak şekilde
kesilecektir. Şemada ön yüzlerine her kartta bir sayı
olacak şekilde 1’den n’ye kadar olan sayma sayıları
yazılacaktır.
Buna göre bu kartlar arasından rastgele çekilen
birinin üzerinde √50’den küçük bir sayı yazma
olasılığı kaçtır?
7
25
A)
B)
7
20
C)
5
D)
9
20
10. Bir kale
kırmızı
ten ras
renkle
verilm
Tablc
Re
S
K
Bu
yer
ten
5
8
Bu
di
A