Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur

Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur

Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur

Cevap: Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna nokta konulmaz. Bunun yerine üç nokta (…) konulur.

Üç nokta, “…” şeklinde yazılan bir noktalama işaretidir ve elips adı verilen bir durumu ifade etmek için kullanılır. Aşağıdaki durumlarda üç nokta kullanılabilir:

  1. Cümle kesintisi: Bir cümleyi tamamlamadan bırakmak ve sonrasında başka bir düşünceye geçmek istendiğinde üç nokta kullanılabilir. Örneğin: “Bugün hava çok güzel… Umarım yarın da böyle olur.”

  2. Eksiltme: Bir alıntıdan bir kısım çıkarıldığında, eksik bırakılan kısımların yerine üç nokta konulabilir. Örneğin: “Hayat güzel ama bazen zorlu… Yaşamın özü budur.”

  3. Beklenmedik Son: Bir cümle veya hikayenin beklenmedik bir noktada kesilmesi durumunda üç nokta kullanılabilir. Örneğin: “Ve sonra kapı açıldı… Kimse beklemediği bir anda ortaya çıkan kişi herkesi şaşırttı.”

Not: Üç noktalar arasına boşluk konulmaz, sadece cümle sonu veya cümle aralarında kullanılırken sonrasında bir boşluk bırakılabilir.