Anlamadım yardımcı olur musunuz

8.Sınıf/Matematik
14. Bilgi: Bir kenar uzunluğu a birim olan karenin köşegen uzunluğu a√2 birimdir.
N
M
P
K
Yukarıda alanı 48 cm² olan KLMN karesinin içerisine L merkezli çeyrek çember çizilmiştir.
Buna göre, NP uzunluğu santimetre cinsinden hangi iki tam sayı arasındadır?