Anayasaya göre yürütme yetkisi ve görevi kim tarafından kullanılır

Anayasaya göre yürütme yetkisi ve görevi kim tarafından kullanılır?

Anayasaya göre yürütme yetkisi ve görevi kim tarafından kullanılır?

Cevap: Anayasaya göre yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır.