Anayasanın 101. maddesine göre cumhurbaşkanı olabilmenin şartları nelerdir

anayasanın 101. maddesine göre cumhurbaşkanı olabilmenin şartları nelerdir

anayasanın 101. maddesine göre cumhurbaşkanı olabilmenin şartları nelerdir

Cevap: Anayasanın 101. maddesi, “Cumhurbaşkanı Yardımcıları” ile ilgili hükümleri içerir. Cumhurbaşkanı olabilmenin şartlarını belirten madde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101. maddesi değildir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101. maddesi, Cumhurbaşkanı Yardımcılarının atanması, görevleri ve yetkileri ile ilgili hükümleri düzenler. Cumhurbaşkanı Yardımcılarının atanması, Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilir ve Anayasa’nın ilgili maddesinde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı olabilmenin şartları ise Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101. maddesinde değil, Anayasa’nın 101. ve 103. maddeleri arasında yer alan “Cumhurbaşkanının Seçimi ve Görev Süresi” başlıklı bölümde belirtilmektedir. Buna göre, Cumhurbaşkanı olabilmek için aşağıdaki şartlar gerekmektedir:

  1. Türk vatandaşı olmak,
  2. 40 yaşını doldurmuş olmak,
  3. Yükseköğrenim yapmış olmak veya yükseköğrenim şartını yerine getiren bir okulu bitirmiş olmak,
  4. Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak,

Bu şartlar, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilgili maddelerinde belirtilen temel kriterlerdir. Ancak, Anayasa’da belirtilen diğer hükümler de Cumhurbaşkanının yetki ve görevlerini düzenlemektedir.