Analitikgeometrih

D) (15, 20)

A(-2,5) B(3, 7)
C
[AE] doğrusal, JAB| = |BC|, |CD| = |DE|
olduğuna göre, E noktasının koordinatları aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) (12, 20)
B) (12, 21)
D(10, 15) E
E) (15,21)
C) (12,25)