Analitik geometri h

A(7,-9), B(-11, 11) ve C € [AB]
olmak üzere, |AC| = |BC| ise C’nin koordinatları toplamı
kaçtır?
A) O
B)-1
C) -2
D) - 4
E)-6