Ameli konularda hüküm verme yeterliliğine sahip kimseler hangisi ile adlandırılır

ameli konularda hüküm verme yeterliliğine sahip kimseler hangisi ile adlandırılır

Ameli konularda hüküm verme yeterliliğine sahip kimseler İslam hukukunda “müftü” veya “fakih” olarak adlandırılır. Müftüler, dinî meselelerde sorulan sorulara cevap veren ve fetva veren kişilerdir. Fakihler ise İslam hukukuyla ilgili konularda derin bilgi sahibi olan ve bu konuda yargı yetkisine sahip olan kişilerdir. Hem müftüler hem de fakihler, İslam hukukunun temel kaynakları olan Kuran, hadis ve icma gibi kaynakları kullanarak hüküm verirler.